חזרה לבחירת הגרלה
הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
7 4 1 5 118.77 14.53 7.11 1 צפ-מז דירה 1,230,019 ₪
7 5 1 3 88.38 31.31 5.83 1 מז-דר דירה 981,387 ₪
7 6 2 3 89.22 31.31 6.05 1 מע-צפ אופציה להרחבה 990,307 ₪
7 7 2 4 106.30 23.28 8.87 1 צפ-מז דירה 1,142,160 ₪
7 8 2 3 86.83 14.53 5.53 1 מז-דר דירה 916,951 ₪
7 10 3 3 87.67 8.99 6.50 1 מע-צפ אופציה להרחבה 912,780 ₪
7 11 3 4 106.30 8.99 4.18 1 צפ-מז דירה 1,082,924 ₪
7 12 3 3 86.83 8.99 5.94 1 מז-דר דירה 902,553 ₪
7 13 3 3 87.05 8.99 5.96 1 דר-מע אופציה להרחבה 904,745 ₪
7 14 4 3 88.16 6.80 4.37 1 מע-צפ דירה 902,986 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
8 3 -1 4 105.87 97.98 4.74 1 מז-דר דירת גן 1,337,543 ₪
8 6 0 5 118.97 19.22 7.85 1 צפ-מז דירה 1,248,310 ₪
8 7 0 4 105.86 16.48 5.80 1 מז-דר דירה 1,106,520 ₪
8 10 1 5 118.97 17.68 6.78 1 צפ-מז דירה 1,239,755 ₪
8 11 1 4 105.86 13.94 3.97 1 מז-דר דירה 1,092,160 ₪
8 12 1 5 127.03 15.75 4.28 1 דר-מע דירה 1,299,121 ₪
8 14 2 3 118.97 14.47 7.91 1 צפ-מז דירה 1,234,844 ₪
8 15 2 3 88.60 30.07 5.33 1 מז-דר אופציה להרחבה 978,004 ₪
8 18 3 5 118.97 10.83 3.94 1 צפ-מז דירה 1,209,085 ₪
8 19 3 3 87.04 19.62 7.75 1 מז-דר אופציה להרחבה 942,182 ₪
8 21 4 3 89.03 25.78 5.57 1 מע-צפ אופציה להרחבה 970,690 ₪
8 22 4 4 106.50 21.67 4.38 1 צפ-מז דירה 1,122,177 ₪
8 23 4 3 87.04 17.67 6.79 1 מז-דר אופציה להרחבה 932,868 ₪
8 25 5 3 87.49 17.68 4.42 1 מע-צפ אופציה להרחבה 928,110 ₪
8 26 5 4 106.50 13.52 5.27 1 צפ-מז דירה 1,102,099 ₪
8 27 5 3 87.04 14.46 7.98 1 מז-דר אופציה להרחבה 928,187 ₪
8 28 5 3 86.82 17.68 8.09 1 דר-מע אופציה להרחבה 935,781 ₪
8 29 6 3 87.50 14.47 4.94 1 מע-צפ דירה 920,950 ₪
8 30 6 4 106.50 14.10 4.74 1 צפ-מז דירה 1,101,734 ₪
8 31 6 3 87.04 10.83 4.75 1 מז-דר אופציה להרחבה 905,302 ₪
8 32 6 3 86.83 14.47 4.30 1 דר-מע אופציה להרחבה 912,050 ₪
8 33 7 3 87.50 9.00 7.83 1 מע-צפ דירה 916,288 ₪
8 34 7 4 106.50 7.38 5.80 1 צפ-מז דירה 1,086,432 ₪
8 35 7 3 87.04 7.38 5.56 1 מז-דר אופציה להרחבה 898,468 ₪
8 36 7 3 86.83 9.00 4.46 1 דר-מע דירה 896,892 ₪
8 37 8 3 87.84 6.80 6.81 1 מע-צפ דירה 909,291 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
9 4 1 5 118.77 14.53 7.11 1 צפ-מז דירה 1,230,019 ₪
9 5 1 3 88.38 31.31 5.83 1 מז-דר דירה 981,387 ₪
9 7 2 4 106.30 23.28 8.86 1 צפ-מז דירה 1,142,121 ₪
9 8 2 3 86.83 14.53 5.53 1 מז-דר דירה 916,951 ₪
9 9 2 3 88.60 31.31 5.30 1 דר-מע אופציה להרחבה 981,464 ₪
9 10 3 3 87.67 8.99 6.50 1 מע-צפ אופציה להרחבה 912,780 ₪
9 11 3 4 106.03 8.99 4.18 1 צפ-מז דירה 1,080,329 ₪
9 12 3 3 86.83 8.99 5.94 1 מז-דר דירה 902,553 ₪
9 13 3 3 87.05 8.99 6.03 1 דר-מע אופציה להרחבה 905,014 ₪
9 14 4 3 88.16 6.80 4.39 1 מע-צפ דירה 903,063 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
10 3 -1 4 105.87 45.63 4.74 1 מז-דר דירת גן 1,186,594 ₪
10 6 0 5 118.97 19.22 7.85 1 צפ-מז דירה 1,248,310 ₪
10 7 0 4 105.86 16.48 5.80 1 מז-דר דירה 1,106,520 ₪
10 10 1 5 118.97 17.68 6.78 1 צפ-מז דירה 1,239,755 ₪
10 11 1 4 105.86 13.94 3.97 1 מז-דר דירה 1,092,160 ₪
10 12 1 5 127.03 15.75 4.28 1 דר-מע דירה 1,299,121 ₪
10 14 2 5 118.97 14.47 7.91 1 צפ-מז דירה 1,234,844 ₪
10 15 2 3 88.60 30.07 5.33 1 מז-דר אופציה להרחבה 978,004 ₪
10 18 3 5 118.97 10.83 3.94 1 צפ-מז דירה 1,209,085 ₪
10 19 3 3 87.04 19.62 7.75 1 מז-דר אופציה להרחבה 942,182 ₪
10 21 4 3 89.03 25.78 5.57 1 מע-צפ אופציה להרחבה 970,690 ₪
10 22 4 4 106.50 21.67 4.38 1 צפ-מז דירה 1,122,177 ₪
10 23 4 3 87.04 17.67 6.79 1 צפ-מז אופציה להרחבה 932,868 ₪
10 25 5 3 87.49 17.68 4.42 1 מע-צפ אופציה להרחבה 928,110 ₪
10 26 5 4 106.50 13.52 5.27 1 צפ-מז דירה 1,102,099 ₪
10 27 5 3 87.04 14.46 7.98 1 מז-דר אופציה להרחבה 928,187 ₪
10 28 5 3 86.82 17.68 8.09 1 דר-מע אופציה להרחבה 935,781 ₪
10 29 6 3 87.50 14.47 4.94 1 מע-צפ דירה 920,950 ₪
10 30 6 4 106.50 14.10 4.74 1 צפ-מז דירה 1,101,734 ₪
10 31 6 3 87.04 10.83 4.75 1 מז-דר דירה 905,302 ₪
10 32 6 3 86.83 14.47 4.30 1 דר-מע אופציה להרחבה 912,050 ₪
10 33 7 3 87.50 9.00 7.83 1 מע-צפ אופציה להרחבה 916,288 ₪
10 34 7 4 106.50 7.38 5.80 1 צפ-מז דירה 1,086,432 ₪
10 35 7 3 87.04 7.38 5.56 1 מז-דר אופציה להרחבה 898,468 ₪
10 36 7 3 86.83 9.00 4.46 1 דר-מע דירה 896,892 ₪
10 37 8 3 87.84 6.80 6.81 1 מע-צפ דירה 909,291 ₪