חזרה לבחירת הגרלה
הצג דירות פנויות

מושגי יסוד במשכנתא

מה הוא אישור עקרוני?

האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת משכנתא והוא מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם לומדים האם הבנק יאפשר לכם לקבל משכנתא ובאילו תנאים לפי מספר קריטריונים: הכנסה, ותק תעסוקתי, ערב מלווה, אחוזי מימון מהנכס הנרכש וכו'.

קבלת האישור העקרוני הכרחית עבורכם טרם בחירת הדירה בכדי שתהיו בטוחים כי הבנק יעניק לכם את המימון עבור רכישת הדירה. לרוב, הריביות שמוצגות באישור זה מותנות בלקיחת ההלוואה תוך 12-14 ימים קלנדריים ולכן אין צורך להתייחס לריביות, אלא רק לאישור לגובה המשכנתא באישור העקרוני.

זכרו, כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה, הבנק לא מאשר משכנתא לדירה ספציפית ולכן יונפק לכם אישור "כללי".

מה אחוז המימון המקסימלי?

אחוז המימון המקסימלי כפי שאישר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס ביחס לעלותו בשוק החופשי.

במסגרת "מחיר למשתכן" מתאפשר מצב בו אחוז המימון עולה על 75% ממחיר הדירה ובתנאי שנתקיימו שני תנאים:

  • 1. הרוכש העמיד 100,000 ₪ ומעלה הון עצמי.
  • 2. שווי הדירה הנרכשת לא יעלה על 1,800,000 ₪.

על מנת שהבנק יאשר את אחוז המימון על פי שווי השוק של הדירה, הוא ידרוש טרם ביצוע המשכנתא ביצוע שמאות ע"י שמאי חיצוני שיאשר את שווי השוק.
לדוגמה: עבור דירה שמחירה 1,000,000 ₪ אשר שוויה המשוער הוא 1,200,000 ₪ ניתן לקבל משכנתא של 75% מ-1,200,000 ₪ = 900,000 ₪ המהווים 90% ממחיר הדירה החוזי.

זכרו, הבנק רשאי לסרב לתת משכנתא ללקוח או לסרב לתת 75% מימון, הענקת משכנתא מתבצעת בהתאם לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתוניו האישיים של הרוכש. אנו ממליצים לבצע את בדיקותיכם במספר בנקים שונים על מנת שתקבלו את התנאים הטובים ביותר עבורכם.

*** אין לראות במידע זה כייעוץ משפטי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או חוות דעת ו/או המלצה מקצועית כלשהיא